Informácie
Poloha
Záblatie v číslach
Doprava
Pošta
Záblatie v číslach
Poloha: 17°59´40´´ východnej zemepisnej dĺžky
48°53´40´´ severnej zemepisnej šírky
Nadmorská výška: 204-210 m n. m.
Rozloha: 883,60 ha
Chránený areál Park Záblatie: 4,50 ha
Počet obyvatežov: 983 (údaj zo sčítania z 26. 5. 2001)
 hore