Príroda
Záblatský park
Záblatský park
Na základe nariadenia Okresného národného výboru v Trenčíne č. 5 z 24. septembra 1985 bol vyhlásený ako chránený areál historického parku. Jeho rozloha je 2,70 ha. Nachádza sa v ňom množstvo starých a vzácnych stromov.
Jedľa (31 kB)                Smrekovec opadavý (31 kB)
Topoľ (27 kB)                Céder (32 kB)
 hore