Organizácie
Futbalový klub TJ družstevník Záblatie
DHZ Záblatie
Slovenský skauting
Slovenský skauting
Družina Sokolov
Družina Sokolov je súčasťou 4. oddielu skautov Trenčín - Zlatovce a združuje všetkých starších skautov zo Záblatia. Vznikla v roku 1969. Po revolúcii obnovila svoju činnosť v roku 1990. Odvtedy až po súčastnosť prešlo družinou zhruba 25 členov.
Ich činnosť je sústredená najmä v okolí Záblatia, kde podnikajú družinové akcie. Navštevujú Kyselku, Srvátku - družinové pútne miesto a robia rôzne výlety do prírody vo všetkých ročných obdobiach. Letný tábor trávia na Kubrici. Aktívne sa zapájajú do roznášania Betlhemského svetla, Dňa narcisov, Zvedavky Mestskej a iných skautských akcií.
Zvedavka mestská Trenčín (24 kB)        V zápale práce na tábore (24 kB)
Bližšie info na: www.87zbor.skaut.org
 hore