Záblatie leží v západnej časti Trenčína, na pravom brehu Váhu pod úpetím Bielych Karpát. Do roku 1985 to bola samostatná obec. Od tohto roku je súčasťou Trenčína, v súčastnosti mestskej časti Západ.
V obci sa nachádza pobočka Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka, bývalé SOU poľnohospodárske.
Z historických pamiatok je najvzácnejší neskororenesančný kaštieľ z konca 17. storočia, ktorého súčasťou je aj kaplnka.
Panoráma Bielych karpát nad obcou (18 kB)
 hore