Kontakty
Dôležité kontakty
Zaujímavé odkazy
Dôležité kontakty
  telefón   e-mail
Ústredňa 032 6504111  
Kancelária primátora 032 7435047   primator@trencin.sk
Zástupca primátora 032 7434505   vicepri@trencin.sk
Hlavný kontrolór mesta 032 7436314   kontrolor@trencin.sk
Tlačový tajomník 032 7442179   tlactaj@trencin.sk
Prednosta 032 7435020   prednosta@trencin.sk
Odd. spoločenských vzťahov 032 7434622   oddsv@trencin.sk
Mestská polícia 032 159   msp@trencin.sk
Kultúrne stredisko Záblatie 032 7444148  
 hore