Informácie
Poloha
Záblatie v číslach
Doprava
Pošta
Doprava
Dopravu do mestkej časti Záblatie zabezpečujú spoje číslo 3 a 13.

Aktuálne informácie o cestovnom poriadku MHD Trenčín nájdete tu.
 hore