Organizácie
Futbalový klub TJ družstevník Záblatie
DHZ Záblatie
Slovenský skauting
TJ Družstevník Záblatie
Tribúna a šatne (25 kB)        Pohľad na ihrisko (19 kB)
Pohľad na ihrisko z tribúny (21 kB)        Tribúna (23 kB)
 hore