História
Z histórie obce
Obecné pečate
Obecné pečate
Veľké Záblatie
Do roku 1907 sa obec nazývala Veľké Záblatie, potom Dolné Záblatie, roku 1913 sa zlúčila s Malým Záblatím pod dnešným názvom. Pečať má oválny tvar s priemerom 25 x 28 mm. Je datovaná do roku 1736. V obraze je na spodnom okraji pečate ornamentálna rastlinná výzdoba, nad ňou je medzi štyrmi ružičkami skrížená motyka a drevený okovaný rýľ. V hornom oblúku sa nachádza legenda:
* NAGY · ZABLATH · 1736 *. Toto pečatidlo použilo v roku 1824 aj Malé Záblatie spoločne s Veľkým Záblatím.
Originálna prečať (29 kB)        Perokresba pečate (16 kB)
Rybáry
S Veľkým Záblatím sa obec zlúčila v roku 1913. Pečať má priemerom 30 mm. Je datovaná do roku 1787. V obraze sa nad zemou vznáša lemeš, v zemi pod ním hľuzy (vzhľadom na datovanie nie je pravdepodobné, že by to boli zemiaky). Kolopis pečate znie: DEDINA * RYBARAE ROKU * 1787.
Originálna prečať (29 kB)        Perokresba pečate (27 kB)
Malé Záblatie
Malé a Veľké Záblataie sa zlúčili v roku 1913. Vroku 1770 obec potvrdila, že pečatidlo nemá a z neskoršej doby sa pečať obce nepodarilo zistiť. V roku 1824 použilo pečatidlo Veľkého Záblatia, takže svoje pečatidlo pravdepodobne vôbec nemali.
 hore