Pamiatky
Kaštieľ Záblatie
Kaplnka Narodenia Panny Márie
Kaplnky
Ostané pamiatky
Kaplnky
Kaplnka v Rybároch
Môžete ju nájsť pri poslednej autobusovej zastávke v Rybároch. Nachádza sa v nej socha Panny Márie Nanebovzatej, pod nohami má zemeguľu s hadom. Je postavená na podstavci, na ktorom sa nachádza nápis:
"Ku cti a chvále Boha a Panny Márie, Matky celého sveta, na pamiatku poctivých a sebe vždy milým obyvateľom rybárskym v roku 1846. Burg František".
Kaplnka Panny Márie Nanebovzatej so zvonicou (27 kB)                Socha Panny Márie Nanebovzatej (23 kB)
Kaplnka v Záblatí
Nachádza sa pri Mestskom kultúrnom stredisku. Bola postavená v roku 1831. Je zasvätená Panne Márii Lurdskej.
Kaplnka Panny Márie Lurdskej (31 kB)                Socha Panny Márie Lurdskej (31 kB)
Detail zvonov (14 kB)                Kaplnka Panny Márie Lurdskej (32 kB)
 hore