Pamiatky
Kaštieľ Záblatie
Kaplnka Narodenia Panny Márie
Kaplnky
Ostané pamiatky
Kaštieľ Záblatie
Neskororenesančný kaštieľ v Záblatí z konca 17. storočia bol pôvodne postavený ako vodná pevnosť. V 18. storočí ho upravili v barokovom slohu, pričom ku kaštieľu pristavali kaplnku Narodenia Panny Márie. V priebehu 18. storočia bola kaplnka vybavená hodnotným barokovým inventárom: hlavným oltárom Narodenia Panny Márie a bočným oltárom Smrti sv. Jána Nepomuckého. Na juhovýchodnej fasáde objektu sú slnečné hodiny s nástennou maľbou Pegasa z prelomu 17. a 18. storočia.
Interiér z prelomu 19. a 20. storočia (19 kB)        Slnečné hodiny (35 kB)
Veža s kľúčovými strieľnami má hodiny s prevodným mechanizmom na zvon, datovaný rokom 1758. Začiatkom 19. storočia bol okolo kaštieľa založený anglický park. Pri vstupe do areálu kaštieľa s parkom postavili v tomto období prízemný dom s empírovou úpravou čelnej fasády, ktorý pravdepodobne slúžil ako dom správcu. Ku kaštieľu patril aj majer a obec Veľké Záblatie.
Veža so strieľnami (24 kB)                Slnečné hodiny (21 kB)
Na vežu kaštiela osadili aliančné erby Wolfganga Šeréniho a Kristíny Balašovej a nad vstup do kaplnky erby Barbory Orlaiovej a Andreja Šeréniho z 18. storočia.
Erby Wolfganga Šeréniho a Kristíny Balašovej (29 kB)        Erby Barbory Orlaiovej a Andreja Šeréniho (30 kB)
Posledným majiteľom kaštieľa bol Ing. Štefan Polyák, minister vlády Slovenského štátu. Väčšia časť pôvodného inventára bola po skončení 2. sv. vojny rozkradnutá. V kaštieli potom sídlilo poľnohospodárske učilište. Počas tohto obdobia, ale aj po presťahovaní učilišťa do novej budovy kaštieľ dosť chátral a do dnešnej doby sa nenašli peniaze na jeho rekonštrukciu. Čiastočne zrekonštruovaná je len priľahlá kaplnka, ktorá slúži ako kostol.
Pohľad na kaštieľ z parku (26 kB)        Pohľad na kaštieľ z parku (30 kB)
 hore