Pamiatky
Kaštieľ Záblatie
Kaplnka Narodenia Panny Márie
Kaplnky
Ostané pamiatky
Kaplnka Narodenia Panny Márie
Táto kaplnka je centrom duchovného života rímsko-katolíckych veriacich. Je súčasťou miestneho kaštieľa. Začala sa stavať na podnet grófky Barbory Orlayovej a dokončená bola v roku 1680. Aj napriek tom, že kaštieľ viackrát zmenil majiteľa a v roku 1946 bol poštátnený a v jeho priestoroch sídlila Štátna roľnícka škola, kaplnka aj naďalej slúžila svojmu pôvodnému cieľu.
Kaplnka je jednoľodová s polygonálnym uzáverom. Zariadená bola v 2. polovici 18. stroročia. Klenby sú pruského slohu. Po generálnej oprave (1995-96) ju v roku 1996 požehnal otec kardinál Ján Chryzostom Korec.
Pohľad na kaplnku, ktorá je súčasťou kaštieľa (29 kB)                Hlavný vchod (22 kB)
Hlavný oltár
V strede oltára sa nachádza neskorobarokový obraz Narodenia Panny Márie. Na obraze sú rodičia Panny Márie, sv. Anna a sv. Joachim. Na ľavej strane sa nachádza socha sv. Františka Xaverského a na pravej strane socha sv. Františka z Assisi. Na samom vrchu oltára je umiestnená Najsvätejšia Trojica - vpravo Boh Otec, vľavo Boh Syn - Ježiš Kristus s krížom a v strede v podobe holubice Boh Duch Svätý.
Hlavný oltár (27 kB)                Bočný oltár (26 kB)
Bočný oltár
Na oltári sa nachádza obraz sv. Jána Nepomuckého s nadstavcom obrazu Panny Márie. Na ľavej strane je socha sv. Antona Paduánskeho, nad ňou socha sv. Floriána. Na pravej strane je socha sv. Jána Kapistranského a nad ňou socha sv. Jána z Boha - s vrecom cez plece.
 hore